info@administratiekantoorredu.nl| 0316-769098

Deze website heeft ten doel ondernemers in het midden- & kleinbedrijf en particulieren te interesseren voor de dienstverlening van Accountants- en administratiekantoor Redu en om bestaande klanten beter van dienst te kunnen zijn.

Accountants- en administratiekantoor Redu acht zich niet aansprakelijk voor enige directe, dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van de hierin geboden informatie. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kunnen er onvolkomenheden of onjuistheden in de geboden informatie voorkomen.

Het copyright op de informatie, zoals weergegeven op deze website berust bij Accountants- en administratiekantoor Redu. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accountants- en administratiekantoor Redu.