info@administratiekantoorredu.nl| 0316-769098
Accountants- en administratiekantoor Redu helpt u bij het verkrijgen van meer inzicht in uw jaarrekening

In feite is het jaarlijks opmaken van de jaarrekening, een onnatuurlijk fenomeen: de levensduur van een onderneming is over het algemeen langer dan één jaar. Maar door invloeden van buitenaf, zoals de fiscus, de bank en externe aandeelhouders, wordt de levensduur van uw bedrijf verknipt tot periodes van een jaar. Dit betekent de boekhouding afsluiten, voorraden inventariseren, accountant- cq. administratiekantoor over de vloer, opstellen van een jaarverslag en de toekomstverwachting aangeven.

En na al die rompslomp krijgt u een jaarrekening onder ogen, maar hoe leest u nu zo’n jaarrekening en hoe begrijpt u wat er staat.
Daarom hebben wij een brochure samengesteld die u daar meer inzicht in moet geven.