info@administratiekantoorredu.nl| 0316-769098
Wij van Accountants- en administratiekantoor Redu staan altijd voor uw vragen open
en zullen u een zo goed mogelijk en onafhankelijk advies trachten te geven.

Uit de financiële administratie of de jaarrekening kan niet altijd de informatie verkregen worden die u als ondernemer nodig heeft voor het nemen van een (juiste) beslissing.
Ook kunt u zaken tegen komen waar u (onverwachts) mee te maken krijgt en waar u op dat moment geen antwoord op weet.

In zulke gevallen is het raadzaam dat u vooraf eerst een goed advies krijgt over de voor- en nadelen die er aan een beslissing kleven, voordat u tot actie of investering over gaat.

service-picture6