info@administratiekantoorredu.nl| 0316-769098
Op basis van een administratie stellen wij voor u de jaarrekening samen.
Wij zijn echter van mening dat onze taak als accountant / administrateur daar niet ophoudt.

De jaarrekening biedt u en ons de mogelijkheid om verder te kijken naar uw onderneming. De jaarrekening geeft waardevolle bedrijfsinformatie waarmee wij, met onze kennis en jarenlange ervaring, samen met u op zoek gaan naar nieuwe kansen en mogelijkheden binnen en buiten uw organisatie. Zodat we gezamenlijk uw onderneming naar een hoger niveau brengen. Niet alleen u heeft belang bij een jaarrekening, maar ook o.a. uw huisbankier.

Uzelf:

Uit een jaarrekening kunt u informatie halen over hoe u het afgelopen jaar gedraaid heeft ten opzichte van het jaar daarvoor. Zo kan snel worden gereageerd bij een verslechtering van het resultaat.
Uit de balans kan informatie gehaald worden over de financiering van uw onderneming, bijvoorbeeld uit de verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen of de verhouding kortlopende vorderingen en schulden.

Bank:

Het kan voorkomen dat u niet over genoeg eigen middelen beschikt om een investering binnen uw onderneming zelf te financieren, denk aan een auto, machine of een bedrijfspand. Het is dan mogelijk om bij een bank een lening af te sluiten voor de financiering van de investering.
Vaak zal de bank willen weten hoe de winsten en privé-opnamen de afgelopen jaren zijn geweest, om te bepalen of u de aflossing en rente jaarlijks kan betalen. Ook zullen zij de overige financieringen willen weten. Deze gegevens komen allemaal naar voren in de jaarrekening.
De bank zal veel minder makkelijk overgaan tot het verstrekken van een lening, wanneer er geen jaarrekening over het afgelopen jaar is.

service-picture6