info@administratiekantoorredu.nl| 0316-769098

Vertrouwen en zorgvuldigheid

Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als Accountants- en administratiekantoor Redu zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Accountants- en administratiekantoor Redu heeft binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verkocht.

Uw privacy binnen Accountants- en administratiekantoor Redu

Accountants- en administratiekantoor Redu stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Accountants- en administratiekantoor Redu houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacybeleid van Accountants- en administratiekantoor Redu wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie Accountants- en administratiekantoor Redu persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt. Hoe Accountants- en administratiekantoor Redu omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het document “privacy statement Accountants- en administratiekantoor Redu”

Uw rechten

Accountants- en administratiekantoor Redu verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die Accountants- en administratiekantoor Redu met u of uw werkgever heeft gesloten. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geïnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar.

Website en cookies

Er wordt gebruik gemaakt van cookies om u de door u gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en deze website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.

Een exemplaar van onze privacy statement treft u hieronder.