info@administratiekantoorredu.nl| 0316-769098
U kent ze vast wel die blauwe enveloppen die iedere keer weer op de deurmat vallen.
En iedere keer is het maar weer de vraag wat zit er nu weer in: aangiftebiljetten, aanslagen of informatie.
U als ondernemer bent verplicht om een aantal van die biljetten keer op keer in te vullen en te retourneren aan de belastingdienst. Dit retourneren gaat tegenwoordig steeds meer digitaal. Te denken valt aan omzet- en loonbelasting, maar ook de aangifte inkomstenbelasting. Het invullen van zo’n biljet is niet altijd even gemakkelijk en eenvoudig.
De biljetten dienen goed en getrouw ingevuld te worden, maar er dient ook rekening gehouden te worden met alle mogelijke fiscale voordelen. U wilt immers als ondernemer/ particulier niet te veel belasting betalen, maar u zit ook niet op een correctie te wachten indien de aangifte verkeerd is ingevuld.

Wanneer u dit aan Accountants- en administratiekantoor Redu overlaat, kunt u ervan op aan dat dit correct en juist gebeurd.

service-picture6