info@administratiekantoorredu.nl| 0316-769098
04
OKT
2017

Melding betalingsonmacht bij BV’s

Posted By :
Comments : Off

Een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht

Als een BV de verschuldigde belasting niet tijdig afdraagt, kan de bestuurder daarvoor in privé aansprakelijk worden gesteld. Een bestuurder kan het risico van zo’n persoonlijke aansprakelijkstelling beperken door de betalingsonmacht van de BV rechtsgeldig te melden bij de ontvanger van de Belastingdienst. Is die melding correct gedaan, dan is de bestuurder nog slechts aansprakelijk als de ontvanger aannemelijk maakt dat het niet (tijdig) betalen van de belasting het gevolg is van verwijtbaar, kennelijk onbehoorlijk bestuur van de
bestuurder in de drie jaren voorafgaand aan de melding. Heeft de melding van de betalingsonmacht niet rechtsgeldig plaatsgevonden, dan geldt een wettelijk vermoeden dat het niet betalen de bestuurder te verwijten is, en volgt vrijwel altijd een persoonlijke aansprakelijkstelling.

 

About the Author